Üzleti szimuláció mint eszköz

Az üzleti szimulációs szoftver egy képzési eszköz, amely gyakorlatiasságánál fogva jóval magasabb motivációs szintet képes elérni a hagyományos tanulási formákhoz képest, leginkább a részvételi mód miatt: nem passzív, hanem aktív részese az eseményeknek. A szimuláció során csapatmunkában egy vállalatot kell irányítani: stratégiai, pénzügyi, humánpolitikai, marketing, készletgazdálkodási és kereskedelmi döntéseket kell hozni, illetve alkalmazkodni kell a változó piaci környezethez. A résztvevők csapatokat alkotnak, és így versengenek egymással.

A szimuláció a könyvpiacot modellezi le, annak is egy speciális területét, az online könyvkereskedelmet. A szimuláció azonban – habár ebben a keretrendszerben valósul meg, – nem elsősorban a könyvpiac rejtelmeibe vezet be, hanem a készségek fejlesztésére koncentrál, így egy olyan fejlődési pályát kínál a játékosoknak, amiben a csapatmunka, döntési képesség, elemző készség és még sok más, a munka világában hasznos kompetenciák fejlődnek.

Bevezető

Cégünk a Bosch hatvani gyárában zajló, több éves vezetői programsorozatok tapasztalatai alapján összeállított egy olyan szimulációs programot, amely az eddig tanult vezetői ismeretekre építve különösen hatékonyan fejleszti a különböző vezetői szintek együttműködését.

A módszertanról

A tudásátadás kizárólag a tréning központi elemét adó gyártási szimulációs gyakorlathoz kapcsolódik. A résztvevők aktív szereplői a tréningnek, csapatmunkában egy összeszerelő üzemet kell modellezniük, ahol Lego targoncákat raknak össze.
A gyakorlat során a résztvevők lehetőséget kapnak különböző szerepekben kipróbálni magukat (sori munkatárs, felettes vezető, kontroller, logisztikus, minőség ellenőr, gyárvezető etc.) A tréning rengeteg hasznos információt ad a vezetői készségek és csoportműködés szempontjából, és a folyamatok tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos gyakorlati ismeretekről is.

A tréning módszertana

A tréning során egy gyártási folyamatot modellezünk, időre kell a lehető legtöbb kifogástalan terméket legyártani alapanyag szintről a késztermékig. A feladat igen komoly, csak a különböző szintű vezetők tökéletes együttműködése és a több szálon futó fejlesztéssorozat sikeres összehangolása hozza meg az elvárt eredményt.
A csoport működése és igényei szerint a következő témák kerülhetnek feldolgozásra a program során:

 • vezetői szintek közötti kommunikáció
 • döntéshozatali technikák
 • hatékony csoportmegbeszélés vezetése
 • vezetők érzékenyítése az egyéb területek működésével kapcsolatban
 • felelősség vállalás a teljes termelési folyamattal kapcsolatban
 • stresszhelyzet kezelése a gyártásban
 • tulajdonosi szemlélet
 • nyitottság az IDEAK-al kapcsolatban
 • value added és non-value added tevékenységek, veszteségek a gyakorlatban
  ciklusidő mérés és elemzés, layout tervezés
 • munkatartalom és szükséges erőforrások meghatározása
 • gyártósziget/cella tervezése
 • átfutási idő és rugalmasság kapcsolata
 • 5S és vizuális menedzsment
 • multifunkcionalitás

A program célja

A tréning a különböző vezetői szintek közötti együttműködés fejlesztésére irányul egy izgalmas szimulációs program keretein belül.
A végső siker szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a résztvevők vállaljanak felelősséget az egész folyamatért, fejlesztve ezzel tulajdonosi szemléletüket.
A különböző szerepek kipróbálása által a résztvevők nyitottabban viszonyuljanak egyéb területek és más vezetői szintek problémáihoz, elősegítve ezzel a proaktív szemlélet kialakulását.

Tervezett agenda

Első nap

  • Nyitás, ráhangolódás
  • Bevezetés, a program rövid ismertetése
  • A csoport tisztázza közös érdekeit, majd ezek mentén definiálják értékeiket, valamint működési normáikat, amelyet videókamera rögzít
  • Szabályok, és szereposztás:
  • Szünet
  • Felkészülés az első fordulóra
  • Első forduló
  • Kiértékelés
  • Visszatekintés a korábban definiált értékekre, működési normákra, szükség esetén azok újra definiálása

 • Ebéd
 • Felkészülés a második fordulóra
 • Második forduló
 • Kiértékelés
 • Nap zárása

Második nap

  • Az eddigi tapasztalatok összefoglalása
  • Az első nap rögzített videó(k) megtekintése, tapasztalatok összegyűjtése; először kiscsoportos, majd plenáris megbeszélés; Tréneri és csoportos visszajelzés a különböző vezetői szintek működésével kapcsolatban
  • Szükség esetén teljes reorganizáció, „out of box” ötletek beemelése
  • Az új értékrendek és működési normák definiálása
  • Ebéd
  • Felkészülés a harmadik fordulóra

  • Harmadik forduló
  • Kiértékelés
  • Tapasztalatok összegyűjtése
  • Jövőbeni (gyári) működési normák rögzítése, elköteleződés
  • Zárás, hazautazás


Dorem Management Kft. – Renessaince Operational Excellence Kft. – minden jog fenntartva!