Vezetői alapprogramok

A modul eredményei a leendő vezetők számára:

 • A résztvevők képessé válnak a szervezeti csoportok segítésére a változásokhoz történő alkalmazkodásban.
 • Hatékonyan tudnak segítséget nyújtani másoknak az egyéni képességek kiteljesedését előmozdítva.
 • A leendő vezetők elsajátítanak problémamegoldó módszertanokat, módszereket.
 • Hatékonyabban és gyorsabban tudnak problémákat megoldani és döntéseket meghozni.
 • Képesek lesznek a munkahelyen a kreativitást segítő csoportlégkör kialakítására.
 • Kialakul a csoporton belüli szerepek, szerepkörökkel való azonosulás képessége.
 • A leendő vezetők közötti kommunikáció fejlődik, az együttműködés magasabb szintre kerül, így az egymással való kapcsolatokon keresztül hatékonyabb vezetői munka válik majd lehetővé.
 • Kialakul a belső erőforrásokhoz való hozzáférés és hatékony mozgósítás képessége.
 • Egyértelműen azonosíthatóvá válnak az egyéni és csapatelvárások, képesek lesznek akciótervek készítésére csapatmunkában.
 • Különböző szituációs helyzetekhez tudnak majd rugalmasan alkalmazkodni.

A modul eredményei a leendő vezetők számára:

 • Megismerkednek a vezetői munka alapjául szolgáló vezetői stílusokkal (Lewin és kiterjesztése, Blake-Mouton, Hersey Blanchard stb.)
 • A különböző vezetői stílusok egyes szituációkban történő eredményes alkalmazásának elsajátítása.
 • A résztvevők képessé válnak beosztottjaik hatékonyabb kezelésére.
 • Tudatosan képesek lesznek hatni a hatékony munkavégzés érdekében.
 • A vezetők teljes körűen tudják majd használni és váltogatni a rendelkezésre álló eszközöket.
 • A vezetői munkájuk minősége, hatékonysága jelentősen javul.

A modul eredményei a leendő vezetők számára:

 • A résztvevő képessé válik a kommunikációs gátjainak azonosítására és kezelésére.
 • A számára korábban nehéz emberek tipizálására és kezelésére való képesség kialakítása.
 • Nyertes-nyertes helyzetek felismerésének képessége.
 • A vezetők megtalálják az egyes beosztottak esetében leghatásosabb kommunikációs eszközöket, csatornákat.
 • A vezető képessé válik az önérvényesítésre, mások érdekeit is figyelembe véve tudja érvényesíteni a saját álláspontját.
 • Megismerik az egy- és kétirányú kommunikáció hatásait, alkalmazását.
 • A leendő vezetők felismerik az információtorzulás gyakorlati hatásait.
 • Elsajátítják a verbális és nonverbális kommunikáció alapjait.
 • Különböző kommunikációs helyzetek tudatos irányításának képessége kifejlődik.

A modul eredményei a leendő vezetők számára:

 • A leendő vezetők elsajátítják az önfejlesztés módszereit és képességet.
 • Képesek lesznek saját viselkedésprofiljuk azonosítására a különböző szerepekben.
 • Ki tudják majd dolgozni az önfejlődési tervüket a személyes karakterük vonásai alapján.
 • Képesek lesznek felismerni és kezelni az egyes szerepekhez kapcsolható viselkedésprofilokat.
 • Végig tudják majd vezetni beosztottjaikat azon a fejlődési folyamaton, mely az önálló munkavégzéshez, a teljes szakmai és emberi felkészültséghez vezet.
 • Sokkal hatékonyabbá válnak a delegálásban, a beosztottaik felkészítésében.
 • Képesek lesznek megtalálni azokat a motivációs eszközöket és vezetői stíluselemeket, melyeket a beosztottak az egyes pontokon „igényelnek”.
 • Meg tudják majd valósítani azt, hogy valóban a helyzettől függően, rugalmasan legyenek képesek reagálni az egyes vezetői szituációkban.
 • Egy sokkal stabilabb és a beosztottak számára is kiegyensúlyozottabb vezetést lesznek képesek gyakorolni.

A modul eredményei a leendő vezetők számára:

 • Képesek lesznek a meggyőzés és érdekérvényesítés eszközeinek tudatos alkalmazására.
 • Hatékony kommunikációs stratégiát és folyamatokat tudnak kialakítani.
 • Elsajátítják a tárgyalási trükkök, technikák, fortélyok hatékony alkalmazását, illetve azok kivédését.
 • Képesek lesznek kezelni a nehéz tárgyaló feleket.
 • Nyertes-nyertes kimenetelű tárgyalásokat tudnak majd kialakítani.
 • Ki tudják majd dolgozni a többszereplős tárgyalások stratégiáját, és meg tudják azt valósítani.

A modul eredményei a leendő vezetők számára:

 • Segítséget tudnak majd nyújtani a saját és mások motivációs bázisának feltérképezésére.
 • Meg tudják tervezni az egyéni hatékonyság modelljét.
 • Képessé válnak a résztvevők a másokat befolyásoló motivációknak megfelelő beavatkozások végrehajtására.
 • Hatékonyan alkalmazzák a motiválás eszköztárát.
 • Felismerik a motiváció szervezetre gyakorolt hatékony hatását.
 • Alkalmazni tudnak az anyagiakon kívüli ösztönzőket is.
 • Képesek lesznek megtalálni az egyes kollégáknak motivációt jelentő elemeket, eszközöket.

A modul eredményei a leendő vezetők számára:

 • Képesek lesznek a prezentációs eszközök szituációnak megfelelő kiválasztására.
 • Eredményesen tudják majd alkalmazni a vizualizáció technikáit.
 • Hatékonyan tudják majd kiaknázni a célcsoportra fókuszált prezentáció sikertényezőit.
 • Képessé válnak az önbizalom és magabiztosság elérésére az előadás előtt, közben és után.
 • Képességet szereznek a meggyőzési technikák tudatos alkalmazására.
 • Karizmatikus és sikeres előadóvá válnak.
 • Elsajátítják a rögtönzés és előzetes felkészülés fontosságát, valamint azok elemeit az előadásoknál.

A modul eredményei a leendő vezetők számára:

 • A résztvevők képessé válnak a projektek egészének átlátására és a változó környezetben való gondolkodásra.
 • Tudatosan alkalmazzák a projektmenedzsment módszertanokat.
 • Eligazodnak a projektértékelés és projekt-team működtetésének területén.
 • Elsajátítják a projektek működtetéséhez legszükségesebb készségeket és képesek lesznek egy projekt kommunikációs rendszerének felépítésére.
 • Képesek lesznek a projekt életciklusa során annak hatékony menedzselésére.
 • Megértik és képesek lesznek meghatározni a projekt célrendszerét.
 • Kiegyensúlyozottabbá teszik a projektteamek teljesítményét.
 • Rá tudnak mutatni a szervezeti beavatkozás szükségességére és módszereire.
 • Képesek lesznek átlátni és sikeresen irányítani a projekteket a válsághelyzetekben is.

A modul eredményei a leendő vezetők számára:

 • Képesek lesznek számos konfliktust megelőzni.
 • A kialakult konfliktusokat mélyebb szinten megértik, ebben segíti a másik fél énállapotának diagnózisa.
 • Megismerik saját konfliktuskezelő stílusukat és fejlesztik konfliktuskezelő készségeiket.
 • Saját helyzetfelismerő és konfliktuskezelési stratégiáikat hatékonyan alkalmazzák, valamint eredményesen kezelik azokat a helyzeteket, ahol eltérő érdekek, szükségletek ütköznek.
 • Több módszertant is elsajátítanak a konfliktusok kezelésére, megoldására.
 • Hatékony stresszkezelő technikák elsajátítása.
 • A résztvevők képesek lesznek felismerni a stressz pozitív és negatív hatásait és megtanulják befolyásolni azt.
 • Megismerik a reagálási mintákat és az egyéni reakciókat befolyásoló tényezőket.
 • Elsajátítják a stressz megelőzésének és kezelésének szervezeti szintű módszereit.
 • Képesek lesznek hatékonyan kezelni a stressz állapotok tipikus folyamatait és lefutásukat.
 • Megtanulják a stressz másokkal szemben való kontrollálását, kezelését.

A modul eredményei a leendő vezetők számára:

 • A résztvevők felismerik, hogy mennyi időt vesztegetnek el mindennapjaik során, és hogy ezt az elvesztegetett időt hogyan tudnák hasznosan felhasználni.
 • A résztvevők képessé válnak arra, hogy hatékonyabban álljanak hozzá munkahelyi feladataikhoz, mert megértenek és kezelni tudnak tipikusan időrabló munkahelyi és személyes helyzeteket.
 • Jelentős fejlődést érhetnek el a munkájuk során alkalmazott számítógépes programok (Word, Excel, Powerpoint, Outlook stb.) alkalmazásában különböző trükkök és időmegtakarító alkalmazások megtanulásával.
 • Kialakul a „nemet mondás” képessége.
 • A résztvevők képessé válnak a hatékonyabb munkavégzésre, és személyes életüket, életvitelüket is fejlesztik.
 • A vezetők képesek lesznek időbeosztásukat úgy alakítani, hogy az operatív munka helyett menedzseri feladataikra tudjanak koncentrálni, javul a delegálás.
 • Elsajátítják az időgazdálkodás emberi és technikai oldalán alkalmazható módszereket.

A tréning célja egyéni szinten:

 • A résztvevők felismerjék az etikai dilemmákat.
 • Megismerjék az etikai dilemmák kezelésének lehetőségeit.
 • Tudatosítsák, hogy a morális fejlődés mely szintjén állnak.
 • Felismerjék, hogy miként fejleszthetők etikai kompetenciáik.

A tréning célja vállalati szinten:

 • Az üzletmenet során fellépő etikai problémák felismerése és megoldása.
 • A vállalati etikai normák tudatosítása.
 • Az etikus vállalati kultúra fejlesztése.
 • Az elkötelezettség javítása.
 • Munkaerő vonzás a cég „goodwill”-jén keresztül.
 • Válság idején is a megfelelő magatartási attitűdök fenntartása.

A modul eredményei:

 • Az etikai normák tudatosítása megvalósul a vezetők között.
 • A vállalati kultúra fejlődik és egyértelműen a cégvezetés által elvárt irányt veszi fel.
 • Az elkötelezettség növekedik a vállalat felé, csökken a fluktuáció.
 • Jobb kapcsolat alakul ki az érintettekkel.
 • A vállalati hírnév javulása, image kialakulása/megtartása.
 • Munkaerő megtartási hatások fokozódása.